Dlaczego wierzymy

dlaczego  wierzymy

 

Konfirmacja PDF Drukuj Email

Będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem.
1 Mż 12,2


Co to jest konfirmacja?
Konfirmacja jest to uroczystość całego zboru chrześcijańskiego, podczas której konfirmant składa wyznanie swej wiary i potwierdza  przymierze z Bogiem.
Słowo „konfirmacja” oznacza „utwierdzenie”, „umocnienie”. Na progu dojrzałości młodzi ludzie doświadczają utwierdzenia w wierze. W Sakramencie Chrztu Świętego Bóg powiedział do nich swoje „tak”, teraz kolej na ich świadome „tak”. Konfirmanci osiągając pełnoletność winni być samodzielni, winni poznać, co to jest „wspólnota Kościoła”, Boże błogosławieństwo i otrzymywanie darów, doświadczanie przyjęcia i pokrzepienia. Na tej drodze potrzebni są im przyjaciele, ludzie będący dla nich wzorem do naśladowania.


„Tak” wobec mnie samego
Młodzi ludzie pytają w tym okresie: kim jestem? Pomocne może tu być przypomnienie Chrztu Świętego. Bóg przyjął mnie, w Jego
oczach jestem wartościowym człowiekiem. On zwraca się do mnie osobiście. Konfirmacja może pomóc w odnalezieniu i zaakceptowaniu samego siebie.


„Tak” wobec wiary
Dojrzałość to przyjęcie odpowiedzialności za siebie, samodzielne wypowiadanie się i podejmowanie decyzji. Młodzi ludzie uświadamiają sobie, że to rodzice i rodzice chrzestni powiedzieli za nich „tak”. Wspólne przygotowanie poprzez naukę winno przyczynić się do lepszego zrozumienia znaczenia tego wydarzenia.


„Tak” wobec wspólnoty
Konfirmanci przeżywają wspólnotę Kościoła przede wszystkim w swojej grupie, ale także w społeczności całej parafii. Tam mogą zdobyć wiele dobrych doświadczeń, wypróbować razem formy kształtowania wiary, a ponadto uczyć się, jak można wspólnie przezwyciężać kryzysy. Są zachęcani do uczestniczenia w życiu parafii i do jego kształtowania. Jako jednostki potrzebujemy dla naszej wiary wspólnoty. Dlatego pyta się konfirmantów, czy mogą powiedzieć „tak” w stosunku do wspólnoty parafialnej. Parafia także potrzebuje młodych, ich żywotności, idei. Dlatego ważne jest, aby i parafia powiedziała podczas konfirmacji „tak” do swoich młodych, aby modliła się za nich i towarzyszyła im. Złożenie wyznania wiary i ślubowania wierności Bogu i Kościołowi upoważnia konfirmantów do uczestnictwa w społeczności Sakramentu Ołtarza, do przyjęcia ich na członków parafii i uzyskania przez nich praw przysługujących w Kościele.


Przystąpienie do Stołu Pańskiego
Punktem kulminacyjnym konfirmacji jest uroczystość przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej. W tym sakramencie daje się odczuć wspólnotę z Bogiem i z wierzącymi. Bóg przychodzi do nas ze swoim błogosławieństwem, my przyjmujemy to, co On nam darowuje, zostajemy przyjęci do wspólnoty wierzących i otrzymujemy pokrzepienie na tej drodze. Wieczerza Pańska poprzedzona jest spowiedzią.  Wspólna spowiedź i przystąpienie do Komunii Świętej jest dla wielu rodziców i dzieci wielkim przeżyciem dającym impuls do odkrycia na nowo swoich zadań w życiu.


Modlitwy konfirmantów
• Panie, całe życie jest dla mnie jak morze, które bywa romantyczne, spokojne, szerokie, głębokie i nęcące. Chciałbym w życiu jeszcze wiele zobaczyć i poznać. Dlatego proszę Cię, abym każdy dzień przeżywał z Tobą, jako moim Panem. Spraw, aby i ten dzień zakończył się tak szczęśliwie, jak się rozpoczął oraz abym nigdy o nim nie zapomniał. Amen.


• Do życia potrzeba mi odwagi i siły. Ale także wiary. Jeżeli nie będę jej mieć, jaki sens będzie mieć wtedy wszystko i czym miałbym się kierować? Proszę Cię, Boże, daj mi odczuć, że Ty jesteś ze mną. Dopomóż mi zaufać Tobie i iść za Twoim głosem. Dopomóż w odnalezieniu tego, co dla mnie dobre. Daj mnie i innym taką społeczność wierzących, w której można się czuć jak w domu. Wskaż mi drogę, którą mam kroczyć i nie opuszczaj mnie. Amen.
Panie Jezu Chryste, błagamy Cię, wspieraj nas na drodze, którą mamy teraz podążać. Bądź z nami w sprawach, które nas dręczą. Pozwól nam wciąż odczuwać, że nas dobrze rozumiesz. Obdarz nas swoją mądrością. Strzeż nas od niegodnych czynów i daj siłę, abyśmy mogli się sprawdzić jako ludzie, którzy Tobie zaufali. Amen.


Modlitwy rodziców konfirmantów
• Boże nasz, dziękujemy Ci w tym dniu za nasze dzieci. To Ty towarzyszyłeś nam każdego dnia w naszej wspólnej drodze. Ty znasz trud, jaki włożyliśmy w ich wychowanie. Zrealizowaliśmy dużo, ale nie wszystko. Nie obyło się bez pewnych pomyłek. Tym bardziej teraz jesteśmy tego świadomi, kiedy dzieci wchodzą w trudny wiek kształtowania swej osobowości. Dopomóż nam, abyśmy mieli do nich zaufanie i abyśmy się nimi opiekowali, jeśli to będzie konieczne. Dzięki Ci za to, że będziesz nasze dzieci miał w swojej pieczy. Amen.


• Dzisiaj nasze dzieci wyznają publicznie wiarę w Ciebie. Dopomóż nam, abyśmy wzrastali w wierze, pouczając się wzajemnie i abyśmy nie utracili Cię z naszych oczu. Przypominaj się nam w życiu. Dzięki Ci, za Twoją obietnicę. Ty prowadzisz nas po wszystkich naszych drogach. Spraw, aby dzień ten był dla wszystkich dobry. Amen.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Koszalin.Luteranie.pl