Dlaczego wierzymy

dlaczego  wierzymy

 

Konferencja o witrażach PDF Drukuj Email

witra jezus mTekst i zdjęcia: Janusz Kraszewski

Oficjalnie wszystko rozpoczęło się 16- go lutego 2017 od wystawy: „W związku z obchodzonym obecnie jubileuszem

500-lecia Reformacji i ogłoszeniem roku 2017 Rokiem Reformacji Muzeum w Koszalinie przygotowało

wystawę podejmującą  temat sztuki protestanckiej na obszarze dzisiejszego Pomorza Zachodniego …”

Zwięczeniem tej wystawy była dwudniowa konferencja przygotowana przez Muzeum w Koszalinie przy współpracy

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz Akademii Bałtyckiej w Lubece-Travemünde.

Miejscem spotkania było Centrum Luterańskie w Koszalinie.

Temat konferencji: Witraże na Pomorzu Zachodnim. Sztuka witrażowa do 1945 roku.

Od rana zebrani w Centrum Ewangelickim oczekiwali na spotkanie ze szczególną sztuką jaką są witraże.

Na konferencję zjechali przedstawiciele różnych środowisk naukowo- badawczych z Polski i Niemiec.

Byli naukowcy i muzealnicy z Koszalina, Wrocławia, Torunia, Szczecinka, Fromborka, Szczecina, Berlina, Kolonii

oraz z Moenchengladbach. Nie zabrakło konserwatorów witraży.

Pierwszego dnia referenci przedstawili efekty swoich wieloletnich prac badawczych na Warmii, Mazurach , Śląsku, Pomorzu

oraz w Niemczech. Każdy wykład poszerzał wiedzę nt. sztuki, znaczenia witraży i roli jaką odgrywały w ubiegłych latach.

Do tej pory są one źródłem wielu informacji historycznych o czasach, w których powstawały.  

W przerwach trwały rozmowy specjalistów z miłośnikami historii i witraży.

Następnego dnia program konferencji obejmował wyjazd studyjny do kościołów w Łeknie, Strzepowie i Białogardzie.

W Łeknie w XV wiecznym kościele pw. św. Jana Chrzciciela zachowały się w oknach unikatowe witrażyki z XVII wieku. m i l m

W Strzepowie k. Dobrzycy w dawnym kościele ewangelickim z XIX w. są trzy piękne witrażyki z XVII w

oraz zespół witraży z początków XX w. W Białogardzie w kościele pw. Narodzenia NMP można było podziwiać

witraże pochodzące z początków XX w. W zakrystii na uwagę zasłużyły witraże przedstawiające Marcina Lutra,

Filipa Melanchtona i Jana Bugenhagena. Witraże w prezbiterium kościoła zawierają sceny biblijne oraz w inskrypcjach

można wiele odczytać informacji o ich fundatorach. Zakończeniem było zwiedzanie katedry i kaplicy biskupiej w Koszalinie,

gdzie również znajdują się unikatowe perełki sztuki witrażowej z połowy XVII w. Rok Reformacji, wystawa sztuki protestanckiej,

dwudniowa konferencja uświadamiają jak wielką spuściznę mamy na Pomorzu. Warto ją poznawać, wspólnie dbać i troszczyć się o to dziedzictwo.

Cieszmy się! Są powody do dumy!

 

 

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Koszalin.Luteranie.pl