Dlaczego wierzymy

dlaczego  wierzymy

 

Razem Lepiej- Besser Zusammen II PDF Drukuj Email

rl5

 

25 sierpnia br. Parafia Luterańska w Koszalinie rozpoczęła II edycję transgranicznego projektu dla seniorów „Razem Lepiej- Besser Zusammen”.

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.

 

Projekt jest efektem współpracy pomiędzy PEA w Koszalinie a Pommersche Diakonieverein e.v w Greifswaldzie.

Wspólnym obszarem zainteresowań obu partnerów są seniorzy, którym należy stwarzać warunki do rozwoju i uruchomienia ich potencjału

w społecznościach lokalnych z uwzględnieniem zamieszkania na obszarze wsparcie.

Punktem wyjścia przy tworzeniu idei projektu było zwrócenie uwagi na wyzwania,

przed jakimi stoi dzisiejsza Europa w kontekście starzejących się społeczeństw.

Celem II edycji projektu jest ponowne pobudzenie seniorów do zaangażowania społecznego w oparciu o

współpracę transgraniczną poprzez edukację, integrację i wymianę doświadczeń.

 

 

 

Pierwszym wydarzeniem projektowym było polsko-niemieckie spotkanie seniorów w Koszalinie na które składały się wspólne warsztaty,

zwiedzanie Koszalina, spotkanie integracyjne oraz zapoznanie uczestników wydarzenia z ofertą skierowaną do seniorów w Koszalinie.

Drugim etapem projektu było polsko-niemieckie spotkanie seniorów w Greifswaldzie, które miało miejsce w dniach 20-21.09 w Greifswaldzie.

Wydarzenie  miało charakter kontynuacji poprzednich spotkań. Wynikiem prac warsztatowych będzie wydanie dwujęzycznego Dziennika Aktywnego Seniora,

który dystrybuowany będzie zarówno w wśród polskich jak i niemieckich seniorów.

"Dziennik Aktywności Seniora będzie zawierał artykuły o tematyce związanej z aktywnością seniora, możliwościami jego samorealizacji,

jak również o tematyce prozdrowotnej i prospołecznej. Znajdą się tam również teksty dotyczące polsko- niemieckich kontaktów i inicjatyw w ramach współpracy transgranicznej.

Ostatnim etapem, kończącym projekt będzie polsko-niemieckie seminarium na temat "Polskie i niemieckie formy aktywizacji seniorów - wymiana doświadczeń",

które odbędzie się 7-8 listopada 2br. w Koszalinie. Seminarium poświęcone będzie różnym formom aktywizacji seniorów,

realizowanym po obu stronach granicy. Seminarium zakłada udział polskich i niemieckich referentów- specjalistów oraz praktyków w temacie seminarium.

 

 

 

 

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Koszalin.Luteranie.pl