Dlaczego wierzymy

dlaczego  wierzymy

 

Gościnny Kościół-konsultacje projektu PDF Drukuj Email

p 20180508 100824m

W Koszalinie odbyła się konsultacja regionalna w ramach projektu
„Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”,
prowadzonego przez Polską Radę Ekumeniczną.
Mówiono m.in. o sytuacji oraz możliwościach wsparcia dla uchodźców i migrantów w Polsce.
Konsultacja odbyła się 8 maja Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie.
Organizatorem spotkanie był koszaliński oddział PRE.
Przewodniczący oddziału, ks. radca Janusz Staszczak przedstawił wszystkich przybyłych,
wśród których byli przedstawiciele kościołów: luterańskiego, zielonoświątkowego, prawosławnego i metodystycznego.
Celem konsultacji było zapoznanie lokalnych przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
z celami projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”.
Projekt przedstawił dyrektor PRE ks. dr Grzegorz Giemza. Mówił m.in. o zaplanowanych konsultacjach ogólnopolskich
i regionalnych, szkoleniach dla multiplikatorów, a także o działającym w siedzibie PRE punkcie konsultacyjnym.
Problematykę związaną z uchodźcami przedstawił koordynator projektu Essayas Techane –
uchodźca z Etiopii. Essayas Techane podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami z pierwszych lat pobytu w Polsce.
Mówił o tym jak zmieniało się nastawienie polskiego społeczeństwa wobec cudzoziemców oraz
na jakie trudności napotykają ci którzy ubiegają się o ochronę i wsparcie w naszym kraju.
Druga część konsultacji dotyczyła doświadczeń poszczególnych kościołów w pracy z uchodźcami i migrantami w Koszalinie.
Wszyscy zgodnie przyznali, że w Koszalinie jak najbardziej aktualna jest tematyka migrantów i wsparcia ich potrzeb,
ze względu na coraz większą liczbę migrantów z Ukrainy, Rosji i Białorusi przebywających do miasta.
Lokalni przedstawiciele kościołów zauważyli potrzebę uwrażliwienia środowisk lokalnych na potrzebę
wsparcia cudzoziemców, w tym szczególnie tych, którzy muszą uciekać ze swoich domów.
Gościem koszalińskich konsultacji był Tomasz Czuczak- sekretarz i skarbnik miasta Koszalin.
Mówił on o doświadczeniach miasta w tematyce uchodźców i migrantów. Pracownik Diakonii Koszalin,
działającej przy parafii luterańskiej, Izabela Główka-Sokołowska zaprezentowała założenia projektu
„Edukacja, informacja, kultura. Punkt spotkań i informacji dla migrantów i migrantek.”, który realizowany
będzie przez Diakonię Koszalin. Następnie wspólnie dyskutowano o potrzebie podjęcia takiej
inicjatywy przy zaangażowaniu ze strony koszalińskiego ratusza.
Relacja i foto: Iza G.-Sokołowska
 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Koszalin.Luteranie.pl