Zaprosznie na konferencję w Świdwinie Drukuj

zap el2

 

Program

10.30  Przyjazd / poczęstunek

11.00  Powitanie i wprowadzenie – Ks. radca Janusz Staszczak,

          Ks. Dr Christoph Ehricht

11.20  Ks. Dr Dr h. c. Wilhelm Hüffmeier:

"Ks. Dr Marcin Luter – muzyka i pieśń kościelna "

12.00 Dyskusja

12.15 Przerwa na kawę

12.40  Dr Małgorzata Grzywacz:

"Elżbieta Cruciger -  życie i dzieło"

13.30  Dyskusja

13.45  Podsumowanie i zakończenie

14.00  Obiad