wsparcie

Instrukcja Biskupa Kościoła na czas pandemii COVID-19 PDF Drukuj Email

Prosimy o zapoznanie się z fragmentami Instrukcji Biskupa Kościoła.

"Wszyscy odczuwamy narastające pragnienie powrotu do przeżywania wspólnoty w naszych kościołach.

Ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697)

wprowadziło od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Przepisy rozporządzenia zawierają również nowe regulacje w zakresie udziału w wydarzeniach

o charakterze religijnym. Zgodnie z rozporządzeniem:

1) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym odprawiania nabożeństwa i wykonywania innych

czynności religijnych, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się

1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny;

2) w czasie pogrzebu na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego

pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijnych i pracowników zakładu pogrzebowego;

nadal obowiązuje zalecenie biskupów o tym, że pogrzeby prowadzimy tylko na cmentarzach.

3) w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, a także na placach, cmentarzach,

parkingach znajdujące się tam osoby zobowiązane są do zakrywania ust i nosa z wyłączeniem

duchownych sprawujących kult religijny;

4) nie ma możliwości organizowania nabożeństw i sprawowania innych form kultu religijnego na

wolnym powietrzu, w tym również transmitowania nabożeństw z placów parafialnych.

Konferencja Biskupów na swoim posiedzeniu 21 kwietnia 2020 r. przeanalizowała te nowe przepisy.

Biskupi podkreślają potrzebę zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa, zwłaszcza że liczba

nowych zachorowań nadal rośnie, a skala rozprzestrzeniania się wirusa zapewne jest większa niż podają oficjalne statystki.

W imieniu Konferencji Biskupów, proszę wszystkie parafie o wstrzymanie się z otwarciem kościołów przynajmniej

do niedzieli Jubilate (3 maja 2020 r.) dla dobra i zdrowia parafian, abyśmy mogli się do tego odpowiednio przygotować i tym radośniej wychwalać Boga." 

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Koszalin.Luteranie.pl