wsparcie

Rozpoczynamy Adwent PDF Drukuj Email

adwent 2020 1

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie, w ten wyjatkowy czas

przyjmijcie nasze serdeczne zaproszenie na wspólne nabożeństwo.

Zaproszenie do społeczności wiary i Bożego błogosławieństwa mimo zagrożenia Covid-19 pozostaje aktualne ....

Kościół nie jest miejscem bardziej niebezpiecznym od miejsc, w których żyjemy i przebywamy na co dzień...

Galerie handlowe i przebywanie w dużym zagęszczeniu na ulicach stwarza większe zagrożnie.

Odbudujmy wspólnotę i umacniajmy się obecnością Pana w Słowie i Sakramencie, które pozostawił jako obietnicę:

Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich... Mt 18,20

 

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Koszalin.Luteranie.pl